اخبار العالم

عراق | رایزنی "عبدالمهدی"با "سید عمار حکیم" در مورد تشکیل حکومت


به گزارش "یونیوز "، امروز "عادل عبدالمهدی " نخست وزیر عراق با "سید عمار حکیم" رئیس ائتلاف اصلاح و بازسازی دیدار و در مورد تشکیل حکومت رایزنی کردند

در جلسه عصر دوشنبه این ائتلاف با اجماع آراء ،سید عمار حکیم " را به ریاست ائتلاف " اصلاح و بازسازی" که تمام ائتلاف های سائرون، النصر، جریان ملی الحكمه ، الوطنيه، تصمیم عراق، جبهه ترکمن، نمایندگان اقلیت مسيحی والصائبی وايزيدی و دیگر احزاب عراق را در بردارد"، کرد

استقبال عبد المهدی از سيد حكيم