اخبار العالم

اتریش | غریب آبادی:ایران هیچ فعالیت پنهانی اتمی ندارد


به گزارش "یونیوز"، کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران در آرژانس اتمی در وین تاکید کرد :"ایران هیچ فعالیت پنهانی اتمی ندارد و آژانس، یکی از نهادهای وابسته به دولت آمریکا نیست که بولتون بتواند دستورکار بازدیدهای مقامات آن را تعیین کند. "

وی ادامه داد :"هرگونه تلاشی برای ایجاد اخلال و انحراف در همکاری های سازنده و فعالانه ایران و آژانس و اعمال فشارهای نابجا به آژانس، کاملا مخرب بوده و با اقدامات مناسب ایران نیز مواجه خواهد شد"

- كاظم غريب آبادی

-سفیر و نماینده دائم ایران در آرژانس اتمی/ كاظم غريب أبادی