اخبار العالم

يمن | البخيتی: هرگونه آغاز حمله امارات یعنی هدف قرار گرفتن عمق خاک این کشور است


محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی انصار الله در مصاحبه با یونیوز گفت:بر اساس اطلاعات امنیتی که بدست آورده ایم هدف امارات و مزدورانس از ورود به بندر المخاء پیشروی به تعز و سپس رسیدن به منطقه الکدحه که تحت سیطره ابوالعباس سلفی و طرفدار امارات است،می باشد تا بدین ترتیب امارات جایگاه بسیار قوی رت در تعز پیدا کند

وی افزود :این عمل امارات نقض آشکار توافق نامه سوئد است و ما پاسخ آن را به شدت خواهیم داد و هرگونه حمله نظامی این کشور به ساحل غربی به معنای آغاز عملیات در عمق خاک امارات بوده و باید این کشور نیروهای خود را از یمن خارج کند و جنگ را به طور کل متوقف کند

- مصاحبه یونیوز البخیتی

- عضو دفتر سیاسی انصار الله / محمد البخيتي