اخبار العالم

امريكا | سازمان ملل خواهان خویشتنداری در شمال سوریه شد


به گزارش یونیوز ،استیفان دوجاریک "سخنگوی سازمان ملل از تمام طرفهای درگیری در شمال شرق سوریه خواست از خود خویشتنداری نشان دهند

وی افزود :دبیرکل سازمان ملل خواهان حمایت از غیر نظامیان و زیر ساختهای مدنی و ضمانت برای ورود کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان و آوارگان شد

وی در مورد وضعیت انسانی در شمال سوریه اظهار داشت : سازمانهای کمک رسان بین المللی در شمال سوریه وجود ندارد و ما فقط میتوانیم از طرف شرکتهای محلی در نوار مرزی کمک ارسال کنیم

سخنگوی سازمان ملل

سخنگوی سازمان ملل/ ستيفان دوجاريك