اخبار العالم

عراق | ادامه اعتصاب عمومی عراق در بیست و هشتمین روز تظاهرات


به گزارش یونیوز"، در بیست و هشتمین روز تظاهرات مردمی در عراق ، مردم این کشور به اعتصاب عمومی خود ادامه دادند

یک منبع امنیتی اعلام کرد :معترضان از شامگاه چهارشنبه تا کنون جاده منتهی به گذرگاه مرزی سفوان را در مرز کویت و بندر ""خور الزبير" را در استان بصره مسدود کردند
در بصره نیز نیروهای امنیتی "پل احرار" که بزرگترین پل پایتخت محسوب می شود را مسدود کردند

تظاهر کنندگان در مناطق جنوبی عراق توسط بلندگو از مردم خواستند با اعتصاب عمومی ، از رفتن به اداره و نهادهای دولتی خودداری و در اعتراض به فساد موجود ، مغازه ها و محل های تجاری خود را تعطیل کنند

از طرفی مرکز رسانه ای قوه قضائیه اعلام کرد :" دیروز 2400 تظاهرکننده که بازداشت شده بودند با قید ضمانت به طور موقت آزاد تا به پرونده آنها رسیدگی شود

از لحاظ سیاسی ، عبدالمهدی نخست وزیری عراق با دیدار با رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق و هیئت همراه ، در مورد همکاری بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان و حفاظت از جان تظاهرکنندگان تاکید کرد

در همین راستا ، شیوخ و روسای عشایر کربلا ء با صدور بیانیه ای اعلام کردند :" به دنبال وضعیت وخیم عراق ، عشایر کربلاء بر اساس مسئولیت انسانی خود عمل کرده و در اجتماعات خود برای رهایی از بحران کنون تلاش میکند و در این مورد به فتوای مرجعیت عمل کرده و از تظاهرات مسالمت آمیز حمایت میکند و هرگونه وقت کشی توسط حکومت و نیروهای سیاسی را به ضرر عراق و مردم میداند

- میدان تحریر و تجمع مردم عراق