اخبار العالم

يمن | بمباران منازل مسکونی منطقه "باقم " در استان "صعده " توسط جنگنده های ائتلاف عربستان


به گزارش "یونیوز " از یمن ، جنگنده های ائتلاف عربستان ،منازل مسکونی در منطقه مرزی "باقم " در استان "صعده "را به شدت بمباران کردند.

- جنگنده ها در آسمان صعده
-بخشی از ویرانی ها
- شهروندان در کنار آوار خانه هایشان