اخبار العالم

يونيوز | ویدئوگرافی از حقایق پشت پرده عادی سازی روابط حکومت "بحرین"با "اسرائیل"


مرکزاتحادیه تحقیق و توسعه " U-Feed" از طریق برنامه "ویدیو گرافی" حقایق پشت پرده عادی سازی روابط حکومت "بحرین"با "اسرائیل" در تمام زمینه ها را به تصویر کشیده است

در این ویدیو فعالیتهای اخیر حکومت بحرین در زمینه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از جمله دیدار بازرگانان "اسرائیلی"با کارت هویت آمریکایی از بحرین را ،در سال 2016 منتشر می کند
همچنین در این ویدیو دیدار جمعیت "این بحرین است"از سرزمین های اشغالی تحت نظارت نیروهای صهیونیستی به نمایش گذاشته شده است .
اما در زمینه امنیتی ، این برنامه به ارائه معلومات اطلاعاتی بحرین در سال 2014 از ایران و گروههای فلسطینی به رژیم صهیونیستی و نواخته شدن سرود ملی "اسرائیل " در سال گذشته ،توسط گروه ارکستر ملی بحرین در حضور ولی عهد این کشور پرداخته است .