اخبار العالم

بحرين | درگیری تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی در محوطه مرکزپلیس"ستره"


به گزارش "یونیوز "از بحرین،تظاهرات مردمی امروز "ستره" به خشونت انجامید.تظاهرکنندگان در محوطه مرکز پلیس "ستره"با نظامیان آل خلیفه درگیر شده و نظامیان برای سرکوب مردم معترض از گاز اشک آور استفاده کردند

- درگیری بین مردم و نظامیان بحرین