اخبار العالم

سوريه | جنگنده های عراقی مراکز "داعش" را درداخل خاک سوریه بمباران کردند


به گزارش "یونیوز ،نیرووی هوایی عراق طی انجام عملیاتی توانست مراکز "داعش" را در منطقه "هجین" واقع در سوریه را بمباران کند.این عملیات بعد از اظهارات"عبادی " که گفته بود باگروههای تروریستی در داخل خاک سوریه که امنیت کشور را هدف قرار داده اند،مبارزه میکنیم
"العبادی" امروز فرمان اجرای عملیات انهدام مراکز "داعش" را در سوریه صادر کرد و به دنبال آن فرماندهان نیروی هوایی ارتش با هماهنگی با حکومت سوریه ،با موفقیت این عملیات را به پایان رساندند
در بیانیه ارتش آمده است :نیروی هوایی ارتش ،مراکز گروههای تروریستی "داعش" که در آن طرف مرزها و در داخل خاک سوریه ،امنیت ملی عراق را هدف قرار داده بودند را به شدت بمباران کرد.در این عملیات از جنگنده های اف 16 استفاده شد

-بمباران جنگنده های عراقی