اخبار العالم

هند | رئيس مؤسسه اهل البيت : ماکنار ملت یمن ایستاده ایم


"سيد علی باقر عابدی"، رئيس مؤسسه اهل البيت واقع در بنگلور، هند،در مصاحبه اختصاصی با "یونیوز" گفت : ما در یمن شاهد رزمندگان و ملتی هستیم که علی رغم فقر خود ، به شدت تجاوز بیگانگان و برخی کشورهای عربی را رد میکنند"
"عابدی" تاکید کرد:این کشور در طول تاریخ ،کشوری صلح طلب بوده ولی در عین حال دارای مردمی قدرمند که هرگز شکست نمی خورند.همانطور که می بینید در سومین سال جنگ همچنان به مبارزه خود ادامه داده و ما در هند کنار این ملت ورزمندگانش که برای آزادی سرزمینشان تلاش میکنند، ایستاده ایم.
وی افزود:در شهر بنگلور هند برای یاری ملت یمن فعالیتهای مردمی ترتیب داده شده و بخشی از این فعالیتها ارسال کمک های انسان دوستانه به مردم یمن است
وی در مورد دیدارش با دختر شیخ زکزکی گفت :این خانواده مظلوم هستند و 6شهید تقدیم اسلام کرده اند و مااز این بزرگواران ایثار وجان فشانی را در یاد می گیریم"
در مورد سفر "روحانی" به شهر حیدرآباد هند گفت:این شهر از لحاظ تاریخی و ساختاری با شهر اصفهان ارتباط داشته و آن نمونه کوچکی از خیابانها و کوچه ها وساختمانهای شهر اصفهان است به طوری که میتوان گفت با آثار و شکل و ساختمانهایش یک شهر ایرانی محسوب می شود
در مورد ابعاد دیدار "روحانی " از هند اعلام کرد:روابط ایران -هند از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی از اهمیت به سزایی برخوردار است و ایران وهند بیش از 100 سال ارتباط تاریخی دارند ویکی از اهداف سفر روحانی کشیدن لوله گاز از ایران به هند است

- رئيس مؤسسه اهل البيت

-رئيس مؤسسه اهل البيت واقع در بنگلور، هند / علی باقر عابدی