درباره ما

يونيوز يك خبرگزاری تصويرى كه اخبار فيديویى، راديویى و مکتوب را به طور مداوم پخش مى كند،  وقصد دارد منبع اول اطلاعات خبرى را براى همه شبكه هاى عضو اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی شود.

 

خبرگزاری یونیوز  متن های خبری، خبرهای تصویری،  راديویى، سرفيس پخش زنده  روى فركانس ماهواره اى، وهمچنين پخش زنده رويدادهاى مختلف ومهم منطقه وجهان را فراهم مى كند.

 

خبرگزاری  یونیوز یک سازمان رسانه ای كامل كه رویدادهای مختلف، پخش و تجزیه و تحلیل و تفسیر  ان بر اساس تکنیک های رسانه های مدرن ، اجراى مصاحبه و پخش مستقیم را  اراءه ميدهد، مخاطب انرا تمام قشرهاى جامعه در سطوح مختلف فرهنگی مى باشد.

 

خبرگزاری  یونیوز يك لینک ضرورى ميان منابع خبری و رسانه ها، به خصوص کانال های تلویزیون مى باشد، دقت در انتخاب تصاوير  و متون، و سرعت در تحویل مواد خبرى به مشترکین از  ویژكيهاى اين سازمان است .

 

خبرگزاری  یونیوز كه اخبار  روزانه را پخش مى كند آرشیو تصاوير  را  براى استفاده در تولید برنامه های مستند برای آینده حفظ و باقی خواهد ماند .