سرویس یو نیوز

 

خبرهای تصویری

اخبار رادیویی

پخش زنده رویدادها

متن های خبری

تبادل خبرى

ارشيف

دوم : خدمات خبرى ویژه

استدیوی ضبط و پخش برنامه های سیاسی ( 24 ساعت)

تهيه مهمانان استديو  زنده براى  برنامه هاى سياسى ،اجتماعى وخبرى

امكان توليد برنامه هاى سياسى يا اجتماعى در استديو  زنده

اجاره فركانس ماهواره اى

 

سوم : تبادل خبرى

پخش زنده رويدادها

پخش مواد خبرى (از طريق ماهواره)

پخش زنده خبرنگاران

تبادل مواد خبرى تصويرى ومكتوب ميان رسانه ها

پخش برنامه هاى خبرى توليدى مشتركان