اخبار العالم

بحرين | ناصر بن حمد آل خليفه مسئول شکنجه ورزشکاران مخالف بحرینی است


به گزارش "یونیوز"، هنوز موضوع شکنجه "حکیم العریبی" بازیکن فوتبال بحرینی ، افکار عمومی این کشور را مشغول خود کرده است
گفته می شود او توسط "سلمان بن ابراهیم آل خلیفه" یکی از اعضای پادشاهی این کشور که پست ریاست اتحادیه فوتبال آسیا و معاون رئیس اتحادیه بین المللی فوتبال را در اختیار دارد ، شکنجه شده و سپس "العریبی" برای در امان ماندن جانش به استرالیا پناهنده شده است
روزنامه انگلیسی "گاردین " در گزارش 15 دسامبر اعلام کرد سازمان ADHRB و BIRD ،تسلیم "العریبی" را به نظام آل خلیفه امری غیر قانونی و مخالف موازین بین المللی دانستند
این در حالی است که گزارش ها از تلاش "سلمان آل خلیفه "برای باز گرداندن وی به بحرین خبر داده تا با دستگیری و شکنجه اش ابعاد جنایتهای نظام آل خلیفه در جهان منتشر نشود
لازم به ذکر است در سال 2011 "ناصر بن حمد آل خلیفه "پسر پادشاه این کشور ورزشکاران مخالف خود را شکنجه می کرد

- تصاویر دستگیری "حكيم العريبي"
- تصویر سلمان بن ابراهيم آل خليفه
- تصویر ناصر بن حمد با سلمان آل خليفه

حقوقدان بحرینی / إبراهيم الدمستانی