اخبار العالم

عراق | عبد المهدی : موضوع بقای "الحیالی" در وزارت تربیت در مجلس بررسی می شود


به گزارش"یونیوز"، "عادل عبدالمهدی " نخست وزیر عراق تاکید کرد :موضوع ابقای و عدم بقای "شیماء الحیالی" وزیر تربیت در منصب خود بسته به رای پارلمان دارد "
وی در نشست خبری سه شنبه گفت:"الحیالی در حال کنونی وزیر نبوده زیرا هنوز سوگند یاد نکرده است "

سخنان عبد المهدی
حضور الصحفيين في المؤتمر

نخست وزیر عراق/ عادل عبد المهدی