اخبار العالم

ونزوئلا | وقوع قطعی برق در هنگام سخنرانی "مادورو"


به گزارش "یونیوز"، دیروز(جمعه) برق تمام مناطق کاراکاس"پایتخت "ونزوئلا از جمله کاخ ریاست جمهوری قطع شد

قطعی برق حتی به نشست خبری "مادورو" رئیس جمهور ونزوئلا رحم نکرده و هنگام برگزاری نشست خبری وی چند دقیقه برقهای محل این نشست قطع شد امری که باعث شد گارد ریاست جمهوری احساس خطر کرده و رئیس جمهور را در حلقه حمایتی خود قرار دهند
همچنان 19 منطقه ونزوئلا از قطعی برق رنج برده و رئیس جمهور حزب راست گرای این کشور را متهم به ایجاد خاموشیهای مکرر میکند

- سخنرانی مادورو
- قطعی برق صالون نشست
- گارد ریاست جمهوری