اخبار العالم

سودان | حمله پلیس سودان به نمازگزارن مخالف دولت "البشیر"


به گزارش "یونیوز"، شاهدان عینی و حزب مخالف دولت سودان موسوم به "امت"، اعلام کرد:" دیروز نیروهای امنیتی سودان به نمازگزارانی که برای اقامه نماز جمعه در مسجدی در شهر خارطوم "پایتخت سودان حضور داشتند گاز اشک آور پرتاب کرده که باعث خفگی و زخمی شدن چندین نماز گزار شد

صدها نماز گزار مخالف دولت "عمر البشیر " که در مسجد"السيد عبد الرحمن المهدی" تجمع کرده وبرای اقامه نماز جمعه آماده می شدند با هجوم نیروهای امنیتی و پرتاب گاز اشک آور آنان مواجه شدند
"الصادق المهدی" نخست وزیر سابق سودان و رئیس حزب "امت"باصدور بیانیه ای حمله نیروهای نظامی سودان را بعد از نماز جمعه به نمازگزاران این کشور محکوم کرد
این درحالی است که عمر البشیر مخالفان خود را به مزدوری بیگانه متهم و خواست به جای هرج و مرج در کشور از طریق انتخابات شفاف زمام امور را در کشور به دست گیرند

حمله به نمازگزاران سودانی