اخبار العالم

لبنان | باسيل: باید اوضاع در "سوریه" برای بازگشت آوارگان آرام شود


به گزارش "یونیوز" ، "جبران باسيل" وزیر خارجه لبنان اعلام کرد :"اجلاس آستانه اهدافی را که برای سوریه مفید است دنبال میکند و باید بحران این کشور سریعا حل شود
وی در نشست خبری با همتای ایرانی خود گفت :"ایران ولبنان در مورد حل فوری بحران سیاسی در سوریه اتفاق نظر دارند و اجلاس آستانه به ثبات و آرامش در این کشور کمک کرده تا در نهایت آوارگان به کشور خود بازگردند "
"باسیل " ادامه داد :" از تشکیل کمیته تنظیم قانون اساسی سوریه و تلاشها برای بازگشت آوارگان به مناطق غیر نظامی و امن در سوریه و عدم معامله و سوء استفاده از موضع آوارگان در مذاکرات سیاسی حمایت کرده و مذاکرات سوری- سوری را پشتبانی میکنیم"
وی دلیل عدم شرکت در نشست "وارسو" را حضور رژیم صهیونیستی در آن دانست "

- نشست خبری باسيل با همتای ایرانی خود

- وزير خارجه لبنان / جبران باسيل