اخبار العالم

عراق | سيد الطباطبائی: برکات انقلاب اسلامی تمام کشورهای مقاوم را در برگرفته است


به گزارش "یونیوز" ، حجت الاسلام "سید محمد طباطبائی"دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق چهلمین سالگرد جمهوری اسلامی ایران را به مقامات و ملت این کشور تبریک گفت
"الطباطبایی" تاکید کرد :"برکات پیروزی انقلاب اسلامی تمام کشورهای اسلامی و مقاومت را در بر گرفته است

منبع : شبکه العهد.

- سخنان سيد الطباطبائي

- دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق/ السيد محمد الطباطبائي