اخبار العالم

سوئیس | فعالان حقوق بشر ایرانی:باید غرب به سازمان مجاهدین خلق پناهندگی ندهد


تعدادی از فعالان حقوق بشر ایرانی در مصاحبه با "یونیوز"، از کشورهای غربی خواستند به سازمان تروریستی "مجاهدین خلق" به علت کشتن هزاران شهروند ایرانی ، حق پناهندگی ندهند

علی پاکنژاد "یکی از اعضای جمعیت دفاع از قربانیان تروریسم در مصاحبه با "یونیوز" گفت :"پدر وی به همراه 70 تن از فامیل هایش به دست سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسیده و عامل این عملیات تروریستی به کشور هلند پناهنده شده و هم اکنون زندگی طبیعی خود را به همراه خانواده اش ادامه می دهد و باید کشورهای غربی به قوانین بین المللی احترام گذاشته و به این افراد اجازه پناهندگی ندهند "
از طرفی "زهره حق پناهی" نیز عضو دیگر این جمعیت اظهار داشت :"در سال1982 در ایران به دست سازمان مجاهدین خلق به من آسیب رسیده است و دچار بیماری روحی و جسمی شده و به فضل خدا و کمک دوستان توانستم با بیماری روحی مبارزه و روحیه جدیدی را به دست آورم "و" به تمام جهانیان میخواهم بگویم زنان ایرانی در مقابل تروریست ایستاده تا جامعه را از دست این حقیقت شوم نجات دهند "
در همین راستا "منیژه سفیری" نیز تاکید کرد :"در انفجار سازمان مجاهدین خلق آسیب دیده و پای سمت راست خود را در انفجار از دست داده و 33 سال است که با مشکلات عصبی و روحی دست وپنجه نرم می کند "
وی افزود :"امروز در این جا میخواهیم صدایمان را به دنیا برسانیم تا هیچ زن و یا کودکی در دنیا از اعمال تروریستی آسیب نبیندند و ما ایرانی ها تروریست نیستم بلکه همیشه با تروریسم مبارزه میکنیم"

- سخنان پاک نژاد
- سخنان پناهی
- سخنان سفیری

- عضو جمعیت مدافعان قربانیان تروریسم / علی پاک نژاد
- عضو جمعیت مدافعان قربانیان تروریسم / زهرة حق پناهی
- عضو جمعیت مدافعان قربانیان تروریسم / منيژه سفيري