اخبار العالم

نيجریه | بافروریزی ساختمان مدرسه در لاگوس ،100نفر در زیرآوار مانده اند


به گزارش "یونیوز"، به دنبال فروریزی ساختمان سه طبقه در ایالت "لاگوس" در جنوب غرب نیجریه بیش از 100 تن در زیر آوار مانده اند

ابراهیم فارینلوی"سخنگوی بخش اورژانس نیجریه گفت :"یک ساختمان سه طبقه ای در لاگوس فروریخت که طبقه این ساختمان به عنوان مدرسه استفاده می شده است و افراد بسیاری از جمله دانش آموزان این مدرسه در زیر آوار مانده اند "

- محل حادثه
- تصاویر فروریزی ساختمان
- تیم نجات در حال نجات مجروحان