اخبار العالم

نيجيريه | تظاهرات گسترده در "آبوجا" برای آزادی فوری "شیخ زکزاکی"


به گزارش "یونیوز"، طرفداران "جنبش اسلامی " در نیجریه " با شرکت در تظاهرات گسترده ای در "ابوجا" خواهان آزادی فوری "شیخ ابراهیم زکزاکی" رهبر این جنبش و همسرش شدند

تظاهرکنندگان علیه سیاستهای افراطی حکومت وقت و بازداشتهای خود سرانه و غیر قانونی در این کشور شعار دادند

لازم به ذکر است ارتش نیجریه در سال 2015 بیش از 500 نفر از شیعیان نیجریه را در حسینه بقیه الله در منطقه زاریا به خاک و خون کشید و بعد از مدتی شیخ زکزاکی را دستگیر کرد و به دنبال آن کمیته اسلامی حقوق بشر در لندن خواهان آزادی این رهبر فقید نیجریه شد

تصاویر شیخ زکزاکی در دست تظاهرکنندگان