اخبار العالم

آمريكا |تظاهر کنندگان کاخ سفید:قانون حمل سلاح را اصلاح کنید


به گزارش یونیوز،صدها آمریکایی در مقابل کاخ سفید و ساختمان کنگره در واشنگتن تجمع کرده و خواهان سخت شدن قوانین حمل سلاح در آمریکا شدند

"شانون واتس" موسس بنیاد ، Moms Demand Action،گفت :طرفداران این بنیاد با پوشیدن لباس قرمز تظاهرات برپا کرده و از پارلمان خواستند قانون حمل سلاح را تعدیل کند

لازم به ذکر است در جریان تیراندازی منطقه ای در تگزاس، بیست نفر کشته شدند که به دنبال این حادثه، طرفداران بنیاد Moms Demand Actioکه در جهت حمایت از شهروندان در برابر حوادث مسلحانه فعالیت میکنند در مقابل پارلمان تجمع کردند

-تظاهرات در مقابل کاخ سفید