اخبار العالم

عراق | الفياض: حفظ امنیت منطقه " سهل نينوى" به بسیج مردمی واگذار شد


به گزارش یونیوز، فالح الفیاض» رئیس هیئت بسیج مردمی با استاندار نینوا و فرماندهی عملیات مشترک تشکیل جلسه داده و در مورد وضعیت منطقه سهل نینوا و درخواستهای ساکنان این منطقه، گفتگو کرد

وی در نشست خبری گفت :"در این جلسه درخواست تظاهرکنندگان سهل نینوا بررسی و برقراری امنیت این منطقه به گردان 30بسیج مردمی و پلیس محلی محول شده که تمام نیروها تحت نظارت ارتش عراق فعالیت میکنند"
وی در پایان گفت : شرکت کنندگان در این جلسه از جان فشانی های ساکنان سهل نینوا در آزادی این منطقه تشکر و بر اهمیترحفظ امنیت آن تاکید کردند

- نشست خبری

- رئيس هيئت بسیج مردمی/ فالح الفياض