اخبار العالم

سوريه | انفجار تروریستی در مقابل اداره پست «قامشلی»


به گزارش یونیوز، در انفجار خودروی بمب گذاری شده درمقابل اداره پست در شهر «تربسبیه» واقع در القامشلی 3 کشته وچندین زخمی برجای گذاشت

- انفجار خودروی بمب گذاری شده در قامشلی