اخبار العالم

يمن | العیلی: دشمن بعد از 5سال جنگ نتوانسته بر استقلال سیاسی ملت یمن تسلط یابد


"أحمد العلیی" وزیر جهانگردی حکومت یمن در مصاحبه با یونیوز گفت :مساله جنوب، مساله ملی یمن و موضوع نظام است که نیروی ملت را نادیده گرفته و کشور را به مرحله اسف باری که شاهد آن هستیم سوق داده است "

وی افزود :" برای رهایی کشور و ملت از پیروی از دیگران انقلاب صورت گرفت و ملت یمن بر هویت ملی خود وپایبندی به دین اسلام و آداب و رسوم برخاسته از فقه اسلامی تاکید کرده و از طزق انقلاب 21سبتامبر خواهان اثبات این موضوع را داشتند که با جنگ ستمگرانه مواجه شدند

وی در پایان گفت:5سال از جنگ میگذرد و دشمنان به هیچ یک از اهداف خود نرسیده و این ملت یمن هستند که در انقلاب خود پابرجا بوده و به اهداف ملی و دینی خود دست میابند و هیچ امکانی برای از بین بردن این انقلاب و استقلال سیاسی ملت یمن برای دشمن وجود ندارد

مصاحبه العليی با يونيوز

- وزیر جهانگردی در دولت صنعاء / أحمد العليی