اخبار العالم

لبنان | برپایی تجمع همبستگی با روابط رسانه ای حزب الله


به گزارش "یونیوز"، به دنبال حادثه سقوط پهبادی صهیونیستی در ضاحیه جنوبی بیروت ، تعدادی از اصحاب رسانه درهمبستگی با جنبش حزب الله در مقابل مرکز روابط رسانه ای این حزب در منطقه معوض تجمع کردند

در این رابطه غسان جواد"روزنامه نگار لبنانی در مصاحبه با "یونیوز" گفت: تجمع همبستگی اصحاب رسانه با حزب الله که در اعتراض به انفجار پهباد صهیونیستی که در مقابل دفتر رسانه ای حزب الله برپاشد در حقیقت این پیام را منتشر می کند که حزب الله در این نبرد تنها نیست و اصحاب رسانه های لبنانی با این جنبش هستند

عمر معربوني "کارشناس نظامی اظهار داشت: ما به عنوان شهروند لبنانی و کارشناس نظامی این پیام را ارسال میکنیم که بخش جدا نشدنی از مقاومت هستیم

- سالم زهران "کارشناس سیاسی تاکید کرد : ساختمانی که هدف قرار گرفت ، مرکز ذخیره موشکهای دور برد و کوتاه برد و برد متوسط حزب الله نبود . در این ساختمان رونامه نگارهای غربی از جمله آمریکایی وجود داشتند و گمان می رود "اسرائیل" با هدف قرار دادن این دفتر معروف قصد ارسال پیام مستقیم و واضحی را دارد و لذا پاسخ این پیام نیز آشکار خواهد بود

"فادی علامه" نماینده پارلمان لبنان در این تجمع گفت : دولت با فرستادن شکوی نامه ای به شورای امنیت نسبت به این اقدام صهیونیستها موضع گیری میکند و باید ملت و ارتش و مقاومت برای پیشگیری از حوادث مشابهه در آینده با هم متحد شوند

- تجمع اصحاب رسانه در محل انفجار پهباد صهیونیستی
-مصاحبه با شرکت کنندگان در تجمع

- روزنامه نگار لبنانی/ غسان جواد
ترجمه:تجمع همبستگی اصحاب رسانه با حزب الله که در اعتراض به انفجار پهباد صهیونیستی که در مقابل دفتر رسانه ای حزب الله برپاشد در حقیقت این پیام را منتشر می کند که حزب الله در این نبرد تنها نیست و اصحاب رسانه های لبنانی با این جنبش هستند
- کارشناس نظامی / عمر معربوني
ترجمه:ما به عنوان شهروند لبنانی و کارشناس نظامی این پیام را ارسال میکنیم که بخش جدا نشدنی از مقاومت هستیم
- کارشناس سیاسی / سالم زهران
ترجمه "ساختمانی که هدف قرار گرفت ، مرکز ذخیره موشکهای دور برد و کوتاه برد و برد متوسط حزب الله نبود . در این ساختمان رونامه نگارهای غربی از جمله آمریکایی وجود داشتند و گمان می رود "اسرائیل" با هدف قرار دادن این دفتر معروف قصد ارسال پیام مستقیم و واضحی را دارد و لذا پاسخ این پیام نیز آشکار خواهد بود
- نماینده پارلمان / فادي علامة