اخبار العالم

سوئیس | فرطوسی :تحریم های آمریکا بر روند دستیابی به اطلاعات ایرانیان تاثیر داشته است


به گزارش یونیوز ،دکتر حسن فرطوسی"کارشناس قانون بین المللی در دانشگاه ژنو نسبت به تاثیرات منفی تحریم های آمریکایی بر دانشگاههای ایران هشدار داده وتاکید کرد :این تحریم ها روند دستیابی به اطلاعات و دانش را مختل میکند

وی در همایش "تحریم های ایران و نقض حقوق بشر "که در ساختمان شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شده ،اظهار داشت"با وضع این تحریم ها دستیابی واقعی به اطلاعات ودانش وجود نداشته و این امر نقض حقوق بشر است زیرا زمانی که معلومات وجود نداشته باشد یعنی حق آموزش از مردم ایران سلب شده درحالیکه حق تعلیم ،یک حق طبیعی است و ما از شورای حقوق بشر و سازمان ملل میخواهیم به این مشکل رسیدگی کامل شود "

وی ادامه داد "به عنوان مثال مدارکی در وجود دارد که نشان میدهد به دلیل تحریم آمریکا ،ثبت نام دانشجویان ایرانی بورس شده در دانشگاههای اروپایی با مشکل مواجه شده است

- فرطوسي

- کارشناس حقوق بین الملل دانشگاه ژنو / د. حسن فرطوسي