اخبار العالم

سوئیس | ثابت : تحریمهای آمریکا بر افزایش کالا در ایران تاثیر گذاشته است


به گزارش یونیوز،دکتر "فرزان ثابت " کارشناس موسسه آموزش عالی در امور بین المللی و توسعه تاکید کرد:"تحریم های آمریکا علیه ایران بانکهای و سپس صادرات نفتی ایران در سال جاری میلادی بر افزایش کالا تاثیر گذاشته است

وی در همایش تحریم های ایران و نقض حقوق بشر در ژنو با اشاره به گزارشهای انجام شده در مورد تحریمهای قبلی ایران گفت :"تحریم های کلی با اهداف نعیک باعث نقص در ارسال کمک های طبی از جمله داروهای سرطان شده است و گفتگو در مورد پیامدهای ضد بشری تحریمهای اقتصادی دیگر موضوعی قدیمی شده و برخی از کشورهایی
که قوانین اساسی روابط بین المللی را زیر پا میگذارند از تحریم به عنوان جنگ سرد استفاده میکنند "

ثابت ادامه داد:"بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ،آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل ، موسسه هایی شبه نظامی که دست به اعمال تروریستی زده به ویژه آن موسسه هایی که کمک مالی دریافت کرده و یا از طرف جمعیتهای خیریه و بانکهای محلی کمک دریافت کرده اند را تحریم کردند و بعد از این همه اقدامات ،مقاماتی که تحریم ها را وضع کرده اند ،اعلام میکنند بار دیگر بانکها و رژیمها و افرادی که به طور مستقیم در فعالیتهای تروریستی دست داشته را بار دیگر تحریم میکنند "

سخنان ثابت

" کارشناس موسسه آموزش عالی در امور بین المللی و توسعه / د. فرزان ثابت