اخبار العالم

عراق | پدافند هوایی بسیج مردمی،پهباد ناشناس را فراری داد


به گزارش یونیوز،پدافند هوایی تشکیلات بسیج مردمی ،یک پهباد را که بر فراز مراکز وابسته به این تشکیلات در استان صلاح الدین در حال پرواز بود را مجبور به فرار کرد.

قحطان الباوی"مدیر اطلاعات عملیات صلاح الدین در بیانیه ای گفت:"یک پهباد ناشناس امروز صبح بر فراز گردان ۳۵ و مراکز عملیات صلاح الدین وابسته به بسیج مردمی در حال پرواز بود که با آتش پدافند هوایی بسیج مردمی ،مجبور به فرار شد "

وی ادامه داد :"کسانی که این پهباد را به مرکز بسیج مردمی فرستادن مشخص نیست و اتاق عملیات مشترک در مورد پرواز این پهپاد اطلاعاتی نداشتند "

تصاویر آرشیویی
- پراواز پهباد ناشناس بر فراز مقر بسیج مردمی