اخبار العالم

انگلیس | تجمع اعتراض آمیز در مقابل شبکه بی بی سی در لندن


به گزارش "یونیوز"، مسلمان مقیم لندن در اعتراض به انتشار فیلمی که راهپیمایی عزاداران حسینی را به تمسخر گرفته ، در مقابل ساختمان "بی بی سی" تجمع کردند

تجمع کنندگان با دادن شعارهایی علیه این شبکه خواهان عدم دخالت این شبکه در امور دینی به ویژه در زیارت اربعین شدند و این فیلم را فاقد هر گونه معیارهایی هنری و قانونی دانستند

- تجمع در مقابل ساختمان شبکه بی بی سی