اخبار العالم

عراق | الاسدی : کابینه دولت طرح پارلمان را در مورد مطالب تظاهرکنندگان تصویب کرد


به گزارش "یونیوز"،" احمد الاسدی" سخنگوی ائتلاف الفتح در نشست خبری اعلام کرد :"کابینه دولت ، طرح پارلمان را در مورد مطالب تظاهرکنندگان را تصویب و به مرحله اجرا گذاشت

وی ادامه داد :هیئتی متشکل از ریاست پارلمان و مدیران کمیته ها و اتحادیه های عراق ،شورای خدمت رسانی حکومتی را تشکیل دادند که در این شورا مظالب تظاهرکنندگان در مراحل بعدی مورد بررسی قرار گرفته و اجرایی خواهد شد

اسدی افزود :" با عبدالمهدی در مورد شورای خدمت رسانی حکومت رایزنی کرده و در این همه اعضای آن مشخص خواهند شد و این اعضا از نامزدهای اتحادیه های مختلف عراق خواهند بود "

- سخنان الاسدی

- سخنگوی ائتلاف الفتح /احمد الاسدي