اخبار العالم

لبنان | برگزاری مانور مقابله با حمله شیمیایی و میکروبی در جنوب لبنان


به گزارش "یونیوز"، وزارت بهداشت لبنان با حضور صدها نیروی امنیتی و نظامی و پزشکی و امدادگری و آتش نشانی ، در منطقه "کفرفالوس" در جاده "صیدا-جزین"،بزرگترین مانور مقابله با حمله شیمایی و میکروبی را برگزار کرد

در این مانور ساکنان استانهایی جنوب لبنان و نبطیه در مقابل حمله شیمیایی و میکروبی تروریستها آموزشهای لازم را دیدند

در این مانور 500 نیروی ارتش و نیروهای امنیتی و تیم پزشکی وابسته به بیمارستانهای دولتی و خصوصی و صلیب سرخ و هیئت بهداشت اسلامی و 300 غیرنظامی شرکت کردند

-تصاویر مانور شیمایی