اخبار العالم

كويت | تظاهرکنندگان کویتی خواهان برکناری الغانم از ریاست مجلس شدند


به گزارش یونیوز ،هزاران کویتی دیشب با برپایی تظاهرات گسترده در میدان "اراده" در مقابل پارلمان ،خواهان برکناره گیری "مرزوق الغانم" رئیس مجلس این کشور شدند

تظاهر کنندگان با دادن شعار "برو کنار یا مرزوق " ضد پوشاندن فساد حکومتی وی و مقابله با استیضاح مفسدان دولتی در پارلمان تظاهرات کردند
این تظاهرات به دعوت صالح الملا "نماینده سابق پارلمان و عضو جریان لیبرال مخالف دولت ،برپاشد و در آن بسیاری از چهره های و احزاب سیاسی حضور داشتند

صالح الملا"خواهان بازگشت اموال بیت المال اعطا شده به عبدالفتاح السیسی"رئیس جمهور مصر و مبارزه با فساد و لغو مالیات اضافی از شهروندان شد.
وی در توئیت خود نوشت "کویت قانونمند ...عادل .. آزاد برای همه شهروندان آن است "

وی افزود: "مسیر اصلاحات بسیار دراز بوده و تظاهرات اعتراض آمیز امروز گامی برای تغیر واقعیت تلخ کویت و فرصتی برای بازگشت آبها به مجرای درست آن است و مابا برپایی فعالیتهای مسالمت آمیز نسبت به قانونی شدن فساد مخالفت کرده و با گذاشتن یک ساعت وقت برای کشورت ،شاید این کشور به میهن قانون و عدالت و آزادی باز گردد ...پس موعد ما ساعت۷ شامگاه در میدان اراده"
وی ادامه داد "مانند دیگران به خاطر فساد موجود در کویت بسیار ناراحت بودم و تصمیم گرفتم که تنها به میدان اراده رفته و علیه فساد موجود اعتراض کنم ولی امروز دیدم بسیاری مثل من از من برای اعتراض به فساد سبقت گرفته تا بگویند ،نه به فساد ،نه به تجاوز به قانون اساسی "
لازم به ذکر است اگر مرزوق الغانم رئیس پارلمان کناره گیری کند ،باید حکومت انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار کند و کارشناسان امور کویت معتقدند انقلاب مردمی در این کشور در راستای طرح آمریکا در جهت سیطره در نفت کویت است

تظاهرات در میدان اراده در مقابل پارلمان کویت