اخبار العالم

لبنان | اعتصاب دانش آموزان و دانشجویان در مناطق مختلف لبنان


به گزارش "یونیوز"، در بیست و چهارمین روز اعتراض ها در لبنان ، برخی از مدارس و دانشگاهها اعتصاب عمومی کرده و دانش آموزان و دانشجویان از مقابل کلیسای "السیده " در منطقه اشرفیه در بیروت به سمت برخی از مدارس و موسسه های دولتی راهپیمایی کرده و در پایان در میدان ساسین تجمع کرده و خواهان اجرایی شدن ، درخواسته هایشان شدند

در این زمینه در دومین روز تجمع دانش آموزان و دانشجویان در مقابل سازمان وزارت آموزش عالی ، معترضان خواهان محاکمه مفسدان در این وزارت و تشکیل دولتی که وزیران شایسته در بر دارد ، شدند

در شهر البترون" در شمال لبنان نیز د نش آموزان و دانشجویان با برافراشتن پرچم لبنان ، خواهان تامین آینده روشن و فرصتهای شغلی برای فارغ التحصیلان شدند

در منطقه کوره در شمال لبنان نیز دانش آموزان و دانشجویان با تجمع در مقابل دانشگاه بین المللی لبنان در منطقه العباسیه خواهان رسیدن به حقوق حقه خود شدند
لازم به ذکر است دانش آموزان و دانشجویان در جبیل و نبطیه و ضبیه با برافراشتن پرچم های لبنان و دادن شعارهای مختلف خواهان تشکیل حکومت تکنوکرات و اجرایی شدن خواسته هایشان شدند

- تجمع دانش آموزان و دانشجویان در مثابل ساختمان اوجیرو