اخبار العالم

سوئیس | الکزبری: برای تالیف قانون اساسی جدیدی که اصول سوریه را دربر بگیرد ،آماده ایم


به گزارش "یونیوز"، "احمد الکزبری"رئیس هیئت مورد حمایت دولت سوریه در کمیته بحث قانون اساسی تاکید کرد :"هیئت ما برای ایجاد زمینه مشترک بر اساس اصولی تلاش کرد که هیچ شهروند سوری نمیتواند آن را رد کند و آن مبارزه با فساد و یکپارچگی تمامیت ارضی و استقلال سوریه است "

وی در نشست خبری در ژنو گفت :"بر اساس این امور مطرح شده ، همه طرفها توافق پیدا کردند و برخی از طرفهای موجود در جلسه طرحهایی خارج از دستور کار نشست ارائه دادند که بررسی نشد

الكزبري ادامه داد "برای تالیف قانون اساسی جدید سوریه که تمام اصول این کشور را شامل شود ، آماده هستیم "

- سخنان الكزبری

- رئیس هیئت مورد حمایت دولت سوریه در کمیته بحث قانون اساسی/ أحمد الكزبري