اخبار العالم

لبنان | "اتوبوس انقلاب "از جنوب به بیروت وسپس به طرابلس بازگشت


به گزارش "یونیوز"، امروز از میدان "کفر رمان " در جنوب لبنان ، اتوبوس "انقلاب" که حامل تعدادی از معترضان بود به سمت طرابلس حرکت کرد

ترتیب دهندگان این سفر گردشی اعلام کردند " از جنوب لبنان این پیام را ارسال می کنیم که لبنان دیگر خواهان وحدت ملی و گذر از طائفه گرایی است و بحران معیشتی همه ملت را باهم متحد کرده است
در این زمینه تعدادی از معترضان در صور با تجمع در ساحل شمالی میدان "العلم" حرکت کرده تا در مراحل بعدی به میدان ایلیا و بیروت و طرابلس منتقل شوند
در بیروت نیز ظهر امروز تظاهرکنندگان از میدان ریاض الصلح به سمت بانک مرکزی لبنان حرکت کردند و همزمان با این اقدام ، اتوبوس موسوم به "انقلاب" به شهر صیدا رسیده و سپس بعد از گذشت چند ساعت ، به میدان شهداء در بیروت رسید تا در تظاهرات بانوان لبنانی در عصر امروز شرکت کنند

در این راستا در شمال لبنان ، دانشجویان با برپایی راهپیمایی در خیابان البداوی خواهان تعطیلی مدارس و هنرستانها شدند و سپس اتوبان طرابلس را بستند و خواهان محاکمه دزدان بیت المال و بازگشت اموال مردم به دولت شدند

- تمثال شهیدان در مرکز بيروت
- مسجد الامين در مرکز بيروت
- خیمه معترضان در میدان الشهداء
- تظاهرکنندگان در اتوبوس انقلاب