اخبار العالم

قبرس | رزمایش رژیم صهیونیستی در قبرس برای مقابله با حزب الله لبنان


به گزارش یونیوز ،هزار کماندو صهیونیستی به همراه گروه "مستعربین"(عرب نماها) در رزمایشی در قبرس برای حمله به حزب الله لبنان ،آموزش دیدند

این رزمایش در منطقه ای که شبیه جنوب لبنان پر از تپه ها و ارتفاعات است انجام شد و در آن نیروهای اشغالگر در زیر بمباران به انتقال زخمی ها و حمله به ساکنان منطقه و مقابله با به اسارت گیری سربازان صهیونیستی پرداختند

فرمانده ستاد ارتش صهیونیستی جبهه شمالی فلسطین را در اولویت ارتش "اسرائیل"گذاشته و وی با سفر به قبرس از نزدیک از اجرای این رزمایش کنترل کرده و اعلامکرد :"در هرگونه جنگ جدید،ارتش اسرائیل غافلگیر نخواهد شد و در این رزمایش پهپادهای نظامی و جنگنده هاو به خوبی آموزش دیدند "

لازم به ذکر است در این رزمایش،نظامیان قبرسی نیز حضور داشتند

- رزمایش صهیونیستی در قبرس