اخبار العالم

فلسطين | الثوابته:باید در مقابل ضمیمه کردن سرزمین های کرانه باختری بایستیم


هاني الثوابته" عضو جبهه مردمی فلسطین در مصاحبه با "یونیوز" خواهان یکپارچگی فلسطینیان و حمایت از مقاومت در مقابله با تمام طرح های اشغالگری و پایمال کردن حقوقو فلسطینیان شد "

وی افزود :"باید کشورهای عربی ، "اسرائیل" را به عنوان جنایتکار جنگی در دادگاه لاهه محاکمه کنند و آنچه که الان در فلسطین اتفاق می افتد نتیجه سکوت کشورهای عربی و بین المللی است
الثوابته تاکید کرد :"اگر اشغالگران بدانند که در دادگاه محاکمه می شوند و مقاومت فلسطینی با جدیت تمام ادامه دارد هیچ وقت تصمیم به ضمیمه کردن اراضی فلسطینیان را نمی گرفتند "
وی در پایان گفت:"باید از لحاظ حقوقی و ملی و رسانه ای و سیاسی با طرحهای صهیونیستی از جمله ضمیمه کردن سرزمینهای مردم فلسطین بایستدیم "

- سخنان الثوابته

- عضو جبهه مردمی فلسطین / هاني الثوابته