اخبار العالم

فلسطين | کمیته صیادان غزه: محاصره دریایی غزه مجازات دسته جمعی محسوب می شود


به گزارش "یونیوز"، رژیم صهیونیستی دیروز (چهارشنبه) اعلام کرد : به دنبال پرتاب بالون و بادبادکهای آتش زا از غزه به شهرک های صهیونیستی نشین ، مساحت ماهیگیری در دریا از 15 میل به 8 میل کاهش یافت "

این در حالی است که رژیم صهیونیستی گذرگاه "کرم ابو سالم " را صبح روز سه شنبه به همین بهانه بست

زكريا بكر" مسئول کمیته صیادان غزه در مورد این تصمیم رژیم صهیونیستی در مصاحبه با "یونیوز" تاکید کرد :" "این تصمیم اشغالگران اصلا جدید نیست و آنان با تقسیم دریای فلسطین به جنایتهای خود علیه ملت فلسطین ادامه می دهند "

وی ادامه داد " اشغالگران چندین سال است برخی از قایق های صیادان را مصادره کرده و از ورود صید برخی از آنان به نوار غزه جلوگیری می کنند و این اقدامات رژیم صهیونیستی علیه تمام قوانین بین المللی است که مجازات دسته جمعی یک ملت را جرم می شمارند و در توافق نامه ژنو ، محاصره دریایی ممنوع اعلام شده است "
بکر" در پایان گفت : این رژیم از سال 2006 تا کنون قوانین مختلفی را در محاصره دریایی نوار غزه اتخاذ کرده است

- بندر غزه

- مسئول کمیته صیادان غزه / زكريا بكر