اخبار العالم

افغانستان | در انفجار در مسیر معاون اول رئیس جمهور افغانستان 11 نفر کشته و 20 تن زخمی شدند


به گزارش "یونیوز"، به دنبال انفجار در مسیر خودروی " عمر الله صالح" معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل ، 11 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند

صالح در مورد انفجار مذکور گفت :در این حادثه دست بنده کمی زخمی شده است

رضوان مراد"سخنگوی معاون اول رئیس جمهور در صفحه فیسبوک خود تاکید کرد :" امروز چهارشنبه در نزدیک خانه معاون اول رئیس جمهور در منطقه تایمانی در کابل انفجاری رخ داد که هدف آن ترور "صالح" بود ولی در این انفجار وی هیچ آسیب جدی ندیده ولی همراهان وی از جمله محافظان ایشان زخمی شدند

لازم به ذکراست طالبان مسئولیت این انفجار را رد کرده است

- محل انفجار

-معاون اول رئیس جمهور افغانستان/ عمر الله صالح