اخبار العالم

فلسطين | المدلل:ملت بحرین علیه نظام خود قیام کنند


أحمد المدلل" عضو جهاد اسلامی فلسطین در مصاحبه با "یونیوز" از ملت بحرین خواست در اعتراض به عادی سازی روابط حکام کشورشان با "اسرائیل" انقلاب کنند "
وی تاکید کرد :"نظام بحرین بخشی از معامله قرن است که نشست "سازش به خاطر توسعه " را در منامه برگزار کرد و بدین ترتیب از این معامله حمایت کرد

المدلل افزود :سفیر بحرین در واشنگتن در زمان اعلام بندهای معامله قرن توسط ترامپ حضور داشت و وی یکی از تشویق کنندگان در جمع حاضر بود

این عضو جهاد اسلامی از ملت بحرین خواست از اصول امت اسلامی که همان دفاع از فلسطین است ، حمیات کرد و علیه نظام بحرین که عادی سازی با "اسرائیل" را پیشه خود گرفته اند ، قیام کنند "

- مصاحبه المدلل

-عضو جهاد اسلامی فلسطین / أحمد المدلل