اخبار العالم

آمريكا | نتانياهو: هدف پرتاب موشک از غزه ، مانع تراشی در مسیر سازش با کشورهای عربی است


به گزارش "یونیوز"، "بنيامين نتانياهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه در واکنش به پرتاب موشک گروههای مقاومت فلسطینی به سرزمین های اشغالی ، اعلام کرد" هدف این موشک باران ها ، مانع تراشی در مسیر سازش اسرائیل با کشورهای عربی خلیج (فارس )است "

وی در بیانیه ای گفت :" می خواهند در مسیر سازش مانع تراشی کنند ولی هرگز موفق به این کار نخواهند شد و هرکسی را که بخواهد ما را اذیت کند را خواهیم زد و دست مان را به سوی هرکسی را که با ما بخواهد سازش کند ، دراز کرده ایم "

این مقام صهیونیستی گفت :در حالیکه به کشور باز میگردم که 3 وظیفه مهم از جمله مبارزه با کرونا و مبارزه با تروریسم و گسترش دائره سازش با کشورها را برعهده دارم

- سخنان نتانیاهو در واشنگتن

- نخست وزیر "اسرائیل"/ بنيامين نتنياهو