اخبار العالم

موريتانی |ولدحرمه :با امضای توافق نامه عادی سازی روابط ،تصویر اسرائیل همچنان زشت خواهد ماند


عبد السلام ولد حرمه"نماینده پارلمان و رئیس حزب "الصواب" موریتانی در مصاحبه با یونیوز گفت :"علی رغم استفاده برخی از نظام ها از رسانه برای خوب جلوه دادن تصویر اسرائیل ، تصویر این رژیم زشت باقی خواهند می ماند و هیچ تغییری نخواهد کرد"

وی در مورد امضای عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم اشغالگر تاکید کرد :"اینکه اسرائیل دشمن است یک واقعیت ثابتی است و دست یابی حق ملت فلسطین باید به این رژیم و متحدانش فشار آورد نه اینکه با آنها توافق امضاء کرد "

ولد حرمه در ادامه افزود :"توافق با دشمن جنایتکار یعنی پاداش دادن به او برای ادامه جنایتهایش است "

لازم به ذکر است دیروز سه شنبه امارات و بحرین در واشنگتن با حضور ترامپ و نتانیاهو توافق نامه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را امضا کردند

-مصاحبه با ولد حرمه

- رئيس حزب الصواب موریتانی/ عبد السلام ولد حرمه