اخبار العالم

لبنان | جباعی:توافق نامه مرزبندی با رژیم صهیونیستی بازتاب مثبتی را بر اقتصاد لبنان دارد


بعد از پایان مرحله اول مذاکرات غیر مستقیم مرزبندی میان لبنان و "اسرائیل" ، محمود جباعي" کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در مصاحبه با یونیوز" در این باره گفت :"مرزبندی لبنان با رژیم صهیونیستی بازتاب مثبتی مستقیم و غیر مستقیمی را بر اقتصاد لبنان خواهد داشت

وی ادامه داد :"بازتاب مستقیم آن تسهیلاتی است که صندوق پول بین المللی به دنبال رضایت آمریکا و غرب از لبنان در اختیار کشور خواهند گذاشت و این امر مسیر تشکیل حکومت را هموار خواهد کرد

جباعی افزود :" بازتاب غیر مستقیم آن ، حصول درآمدهایی است که از قراردادهای منعقد شده در رابطه با اکتشافات نفت و گاز نصیب دولت لبنان شده و بدین ترتیب درآمد بسیار زیادی را برای خزانه دولت تأمین می کند که تقریباً کل کسری بودجه را پوشش می دهد.

_ تصاویری از ناقوره
_ مصاحبه با جباعی

کارشناس و پژوهشگر اقتصادی / د. محمود جباعي