اخبار العالم

سوریه| حاجيان: به زودی شاهد سرمایه گذاری های دو طرفه در بخش خصوصی میان ایران و سوریه خواهیم بود


به گزارش یونیوز محمد رضا حاجیان رئیس پروژه مستند سازی و تعمیق روابط دو ملت ایران و سوریه گفت:«ارتباط پرونده بازسازی سوریه به جمهوری اسلامی ایران دو بخش دارد: بخش اول روابط و قراردادهای رسمی و دولتی است که بخشی از آن در حال حاضر در راستای بازسازی ایستگاه حرارتی در حلب و بازسازی ایستگاه های انتقال برق در شهرک صنعتی شیخ نجار در حال اجراست.»

حاجیان در مصاحبه با خبرگزاری یونیوز گفت:«قسمت دوم متعلق به بخش خصوصی است. ما در حال حاضر روی پروژه مستند سازی و تعمیق روابط دو ملت کار می کنیم. قراردادهای رسمی به گونه ای در نظر گرفته شده که بخش خصوصی را هم مدنظر قرار دهد.»

حاجیان تأکید کرد:«ما توافق نامه هایی داریم که میان شرکت های خصوصی ایرانی و شرکت های خصوصی سوریه به امضا رسیده؛ اما به دلیل برخی از موانع تقویت روابط در این بخش به تأخیر افتاده است.»

- اظهارات حاجيان

- محمد رضا حاجیان رئیس پروژه مستند سازی و تعمیق روابط دو ملت ایران و سوریه