اخبار العالم

لبنان| مشاور رئیس جمهور: پادرمیانی های خارجی برای تشکیل کابینه با ناسازگاری های داخلی روبه روست


به گزارش یونیوز «امل ابوزید» مشاور رئیس جمهور لبنان در امور روسیه و نماینده سابق از تلاش میشل عون رئیس جمهور لبنان برای تشکیل کابینه در روزهای دوشنبه و یک شنبه خبر داد و گفت:«بسیاری از کشورهای خارجی برای تشکیل کابینه پادرمیانی کرده اند؛ اما با ناسازگاری های داخلی واضحی رو به رو شده اند که هدف از آن توهین به مقام ریاست جمهوری کشور است.»

ابوزید در مصاحبه با یونیوز بیان داشت:«سعد حریری نخست وزیر مکلف تشکیل کابینه باید بداند که تشکیل کابینه با مشارکت با رئیس جمهور و توافق با او امکان پذیر است و محال است رئیس جمهور کابینه ای را تأیید کند که خالی از معیارهای لازم در انتخاب وزرا است.»

مشاور رئیس جمهور لبنان در امور روسیه اظهار داشت:«ما دولتی می خواهیم که توان مقابله با همه معضلات اقتصادی، نقدینگی، مالی، اجتماعی، بیماری کرونا و سایر تبعات انفجار بندر بیروت را داشته باشد؛ از این رو باید دولتی تشکیل شود که مورد تأیید همه احزاب سیاسی است و توان پیشنهاد کردن بسته اصلاحات مطابق با خواسته ها و نیازهای ملت لبنان و توقعات جامعه بین المللی را داشته باشد. بازجویی مالی جنائی برای جلوگیری از فساد و به هدر دادن اموال کشور نیز یکی از موارد اصلاحات است.»