اخبار العالم

تركيه | برای رئیس کمیسیون اروپا در مذاکرات با اردوغان صندلی اختصاص داده نشد


به گزارش یونیوز طرف ترکیه با کرسی نگذاشتن به رئیس کمیسیون اروپا در مذاکرات با اردوغان، پروتکل های دیپلماتیک را نقض کرد.

اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، در جریان مذاکرات با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بدون کرسی ماند.

طرف ترکیه با این روش خود پروتکل های دیپلماتیک را نقض کرده است.

در حالی که به رئیس شورای اروپا چارلز میشل در کنار رهبر ترکیه صندلی اختصاص داده شد، فون در لاین مجبور شد روی مبل بنشیند. اشاره شده است که طبق هنجارها چنین جلساتی، مبل برای مترجمان و سایر شرکت کنندگان در نظر گرفته می شود.

سوفی انت ویلد عضو پارلمان اروپا در واکنش به این رویداد در توییتر نوشت این اتفاق تصادفی نبود.