مفكرة الاحداث

يمن | البخيتی: افراد فریب خورده که به صف ملت یمن بازگشتند الان در خط مقدم جهاد میکنند


"محمد البخیتی"رئیس کمیته آشتی ملی در جنبش "انصارالله" در مصاحبه با یونیوز در مورد پیوستن یک گردان مورد حمایت "عبد ربه منصور هادی " رئیس جمهور مستعفی یمن و استقبال از فرمانده ارشد این گردان گفت :"بازگشت بسیاری از افراد فریب خورده به جبهه ملت یمن ، از هوشیاری و بیداری آنان خبر می دهد "

وی افزود :" بسیاری از این افراد بعد از روشن شدن اهداف متجاوزان یمن به صف ملت یمن می پیوندد و افرادی که به صف ارتش و کمیته مردمی پیوسته برای جبران گذشته خود به جای نشستن در خانه و بی تفاوت بودن به امور یمن ، به جبهه های جنگ و خطوط مقدم رفته و با متجاوزان به مبارزه می پردازند "

البخیتی " از دیگر افراد فریب خورده خواست به صفوف ملت یمن پیوسته و با مهاجمان عربستانی مقابله کنند "

وی تاکید کرد" اطلاعاتی به دست آوردیم که بسیاری از افراد فریب خورده هم اکنون خواهان پیوستن به صف ملت یمن هستند ولی از سرکوب و فشار و تهدید و قتل واهمه دارند و ما به این افراد می گوییم با همکاری با رزمندگان یمنی ، بازگشت امن شما را به وطن تضمین می کنیم "

فواز القلعی"فرمانده گردان مهندسی تیپ ششم نیز در مصاحبه با "یونیوز " گفت :"به خاطر این به صف ارتش و کمیته های مردمی یمن بازگشتیم که به اشغالگر بودن ائتلاف عربستان پی برده و این ائتلاف را آمریکا و "اسرائیل" اداره میکند و حاضریم در جبهه مقدم در کنار ارتش یمن با آنان مبارزه کنیم "

مصاحبه ها

-رئیس کمیته آشتی ملی در جنبش "انصارالله"/محمد البخيتي
-فرمانده گردان مهندسی تیپ ششم / فواز القلعي