مفكرة الاحداث

تونس | جبهه النهضه: پارلمان از طرف طرفهای خارجی و داخلی تهدید می شود


"محمد القوماني" نماینده و عضو جنبش "النهضه" در مصاحبه با "یونیوز" در مورد آخرین تحولات تونس و موضوع استیضاح "راشد الغنوشی" گفت :"اختلاف بین رئیس جمهور و رئیس پارلمان تونس منشا آن به نحوی اجرای برخی از مواد قانون اساسی در مورد صلاحیاتهای قانونی برمیگردد ولی به طور کلی بین دو نهاد دولتی رابطه وجود دارد "
وی در مورد انحلال پارلمان تونس گفت :" این اختیار در فصل 89 قانون اساسی ذکر شده و شروط ویژه خود را دارد و رئیس جمهور با حفظ شرایط مورد نظر میتواند رئیس پارلمان را از کار خود برکنار و شخص دیگری را مسئول این امر کند یا اصلا با صلاحدید خود پارلمان را کلا منحل کند "

القومانی تاکید کرد:" در قانون اساسی نیز پارلمان حق دارد که با شرایط ویژه رئیس جمهور را استیضاح کند پس بنابراین میان تمام قوای تونس توزان و تعادل وجود دارد و با قاطعیت تمام میگویم بین رئیس جمهور و رئیس پارلمان اختلافی وجود ندارد زیرا هر دو طرف را ملت انتخاب کرده و هر کدام وظایف خاص خود را دارند ،رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی و اصلاحات در کشور تلاش میکند و رئیس پارلمان وظیفه دادن رای اعتماد به دولت را داشته و مراقب عملکرد دولت از لحاظ اجرای قانون اساسی است و هر کدام از آنها نیاز به استقلال در عملکرد دارند "
وی در جلسه استیضاح روز پنج شنبه گفت :" این امر یکی از مظاهر دمکراسی در تونس است و نمایندگان می توانند رئیس مجلس یا یکی از معاونان وی را استیضاح کنند و اگر همکارانم در پارلمان ، مایل به این امر باشند ، من نیز آماده ام "

القومانی اظهار داشت " جنبش النهضه معتقد است ، موضوع استیضاح رئیس پارلمان توسط برخی از گروههای خارجی و داخلی برای فشار به پارلمان انجام می شود ولی به نظر من اکثریت نمایندگان دوباره به رئیس پارلمان رای اعتماد داده زیرا رابطه النهضه با حزب های "قلب تونس " و فراکسیون "المستقبل " و برخی دیگر از فراکسیونها خوب است و ما با این فراکسیون ها برای استیضاح رئیس جمهور توماری امضاء کرده ایم زیرا برخی از افراد دولتی از امارات و قطر و ترکیه برای انجام بعضی پروژه ها اموال دریافت کرده اند "
القوماني" گفت : دو طرف بدون داشتن دلیل به یکدیگر در حال زدن اتهامات هستند و در این شرایط استیضاح اصلا مناسب نیست زیرا از طرفی حکومت استعفاء داده و وضعیت سیاسی کشور متشنج است و در این شرایط استیضاح رئیس پارلمان بر تشنج و عدم ثبات و بدی وضعیت اقتصادی در کشور کمک میکند

در مورد تماس تلفنی بین "الغنوشی" و "السراج " نخست وزیر دولت وفاق لیبی گفت :"الغنوشی پیروزی در عملیات منطقه "الوطیه" را تبریک گفته و این امر باعث ایجاد واکنش در محافل سیاسی تونس شد "

- مصاحبه یونیوز با القوماني

- نماینده و عضو جنبش "النهضه" / محمد القوماني