مفكرة الاحداث

يمن | تجمع ضد صهیونیستی بانوان یمنی در استان ابین


به گزارش "یونیوز"، گروهی از بانوان یمنی در منطقه "زنجبار" در استان ابین " در اعتراض به حضور پایگاههای صهیونیستی در جزیره سقطری و محکومیت عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی ، تجمع برگزار کردند

تجمع کنندگان با برافراشتن پلاکارد هایی وجود پایگاههای صهیونیستی را در "ارخبیل" سقطری محکوم کرده و از ملت فلسطین حمایت کرده و عادی سازی روابط را "خیانت بزرگ" توصیف کردند

در پایان این تظاهرات پرچم رژیم صهیونیستی به آتش کشیده شد

- تظاهرات ضد صهیونیستی بانوان یمنی در ابین